Kik vagyunk?

Misszió

A NEM! egy olyan baloldali feminista nőszervezet, amely azért dolgozik, hogy

  • megismertessen és napirenden tartson baloldali feminista elméleteket, kritikákat és gyakorlatokat,
  • felhívja a figyelmet a nők rendszerszintű elnyomásának különböző formáira a kapitalista patriarchátusban,
  • létrehozzon olyan szolidáris női tereket és közösségeket, ahol eszközöket, feminista tudást és tapasztalatokat oszthatunk meg,
  • támogasson nőket abban, hogy képesek legyenek kritikusan értelmezni a saját társadalmi pozíciójukat, másokkal szövetségben szerveződjenek, és változást idézzenek elő.

Történetünk

A Nők Egymásért Mozgalom 2018 nyarán alakult egy tág ismerősi körből. Azért kezdtünk önszerveződésbe, mert megelégeltük azt, hogy a közvetlen környezetünkben és a saját életünkben is folyamatosan a patriarchális elnyomás különböző formáival kell találkoznunk és egyedül kell megküzdenünk ezekkel. A szervezet abból a felismerésből született, hogy a tapasztalataink közösek és abból a meggyőződésből, hogy az elnyomás elleni fellépésben képesek vagyunk erősíteni egymást.

Egyik első projektünk a menstruáció tabusítására és a menstruációs szegénységre hívta fel a figyelmet: Budapest-szerte menstruációs eszközöket gyűjtő dobozokat helyeztünk el (pl. szórakozóhelyek, egyetemek mosdójában), az így beérkezett adományokat pedig rászoruló fiatal lányoknak juttattuk el gyermekotthonokon keresztül.

Egy másik hosszútávú projektünk a csak nőknek szóló olvasókör volt, amely 2018 őszétől egészen 2021 nyaráig folyamatosan futott, eleinte kétheti, majd havi rendszerességű alkalmakkal. Ezeken a körökön 10-20 fős csoportokban beszélgettünk szakszövegeken vagy más kulturális termékeken (pl. szépirodalmi szövegek, filmek) keresztül női tapasztalatokról, patriarchátusról, feminizmusról.

Emellett két, fiataloknak és tinédzsereknek szóló zine-t is csináltunk 2018 és 2020 között “Crush vs. szerelem vs. szeretet” ill.   “A menőség az mi?” címmel, amelyek fiatal lányokhoz és nőkhöz szólva, megközelíthető nyelvezettel és mindennapi jelenségeken keresztül tematizálják a kapitalista patriarchátus strukturális problémáit. (link)

2020 nyarán újragondoltuk a működési stratégiánkat: a sokáig futó, változó fókuszú projektek helyett azóta minden évben valamilyen előre meghatározott téma köré szervezzük a működésünket, és a projektjeink az e téma köré szervezett kampány részei. A kampányokról részletesebben a Tevékenységeink fülön olvashattok.

Mi az a feminizmus?

A feminizmus a nők és a férfiak gazdasági, politikai, jogi és kulturális egyenlőségéért folytatott küzdelmek és törekvések összessége, elméletben és gyakorlatban.

Társadalmunkban a nők évszázadok óta rendszerszintű, materiális és szimbolikus hátrányokat szenvednek a férfiakkal szemben. A feminizmus célja számunkra ezért egyrészt a férfiuralom láthatóvá tétele, a nők által gyakran belsővé tett, a hatalom által “természetes” állapotnak feltüntetett elnyomás tudatosítása, és a szolidaritás és az ellenállás kiépítéséhez való hozzájárulás, lehetséges eszközeinkkel.

A jelen társadalmaiban azonban a patriarchátus, azaz férfiuralom, a kapitalista társadalmi rendszerrel fonódik össze, amely a nők kizsákmányolásának és elnyomásának új fajtáit és mélységeit hozta el.

A (baloldali) feminizmus harca ezért a kapitalizmus elleni harc is, amely összefonódik más, kapitalista kizsákmányolás elleni küzdelmekkel: a munkásmozgalmakkal, antirasszista, antiimperialista vagy ökológiai mozgalmak harcaival.

Mitől baloldali a feminizmusunk?

Mi, a Nők Egymásért Mozgalomnál (NEM!) úgy gondoljuk, hogy a jelen társadalmaiban a patriarchális és kapitalista társadalmi rendszerek összefonódnak, és együttesen eredményezik a nők alárendelt, kizsákmányolt, gazdaságilag és társadalmilag egyaránt kiszolgáltatott helyzetét. Így ezek ellen a rendszerek ellen közösen kell felvenni a harcot.

Szocialista (baloldali) feminista szervezetként számunkra fontos a világszintű kapitalista patriarchátus egészét érintő kritika, amit a nők elnyomásának, a magyar (közép-kelet-európai) nők globálisan beágyazott élethelyzetének mélyebb megértéséhez elengedhetetlennek  tartunk.

Elutasítjuk azokat a feminista (vagy annak mondott) mozgalmakat, amelyek a társadalmat és a bolygót kizsigerelő kapitalista rendszert érintetlenül hagyják vagy azzal kiegyezve működnek, és amelyek végső soron azt a rendszert erősítik tovább, amely a nőket elnyomja és kizsákmányolja.  

Bár a figyelmünk és tevékenységünk középpontjában a nők társadalmi helyzete áll, baloldali szervezetként kiállunk a rendszerszintű elnyomás minden formája ellen, és keressük a szélesebb körű társadalmi és mozgalmi kapcsolódási pontokat.